WSPÓŁPRACA / COOPERATION

Jaką formę reklamy preferuję? 
1. Banery reklamowe
2. Artykuły sponsorowane
3. Konkursy
Konkursy mogą być organizowane zarówno na moim blogu, fanpage i Instagramie.
4. wyjazdy sponsorowane
5. testy i recenzje produktów
6. Barter
7. Inne, jestem otwarta na propozycje
Jeżeli chodzi o barter lub produkt do testu -  mieszkam w Holandii, więc istnieje opcja wysyłki paczki na adres holenderski lub na adres polski, z tym, że w wypadku wysyłki paczki do Polski recenzja produktu, czy stylizacja z produktem pojawia się w późniejszym terminie do około miesiąca czasu od daty odbioru paczki. Kiedy jestem w Polsce staram się informować reklamodawców o tym fakcie i wtedy wszystko realizowane jest terminowo przy wysyłce na polski adres.
e-mail kontaktowy: myinspirationssblog@gmail.com 

----------------

Which form of advertising do I prefer?

1.  Advertising banners
2.  Sponsored articles
3. Contests
contes
ts can be organized on my blog, fanpage and Instagram.
4. Sponsored trips
5. Product tests and reviews
6. Barter
7. Other, I am open to suggestions

I am Polish, but I am live in the Netherlands. Packages can be sent to Poland or to the Netherlands.
contact e-mail: myinspirationssblog@gmail.com